News & Trade fairs.

28-03-2019

Guangzhou, China

Interzum, Guangzhou, China

28-03-2019

Guangzhou, China

Interzum, Guangzhou, China

27-05-2019

Hannover, Germany

Ligna, Hannover, Germany

27-05-2019

Hannover, Germany

Ligna, Hannover, Germany

17-07-2019

Las Vegas, USA

AWFS, Las Vegas, USA

17-07-2019

Las Vegas, USA

AWFS, Las Vegas, USA

10-09-2019

Poznan, Polonia

Drema, Poznan, Polonia

10-09-2019

Poznan, Polonia

Drema, Poznan, Polonia

21-10-2019

Minsk, Belarus

Woodworking, Minsk, Belarus

21-10-2019

Minsk, Belarus

Woodworking, Minsk, Belarus

03-12-2019

Moscow, Russia

Woodex, Moscow, Russia

03-12-2019

Moscow, Russia

Woodex, Moscow, Russia