Polityka prywatności.

 

INFORMACJA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM Z MOCĄ USTAWY 196/2003

CELE I TRYB PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przekazane nam w sposób dobrowolny będą przetwarzane w celu: a) dostarczenia usługi wskazanej powyżej (zwanej poniżej „Usługą”), wybranej przez Was dobrowolnie w celu umożliwienia Ferwood  Srl przeprowadzenia badania odnoszącego się do otrzymanej Usługi ; b) udzielania, po uzyskaniu wyraźnej zgody, informacji handlowych i/lub promocyjnych oraz przekazania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej lub interaktywnej komunikacji handlowej dotyczącej produktów, usług lub innych działań firmy Ferwood Srl  lub przeprowadzania badań rynkowych; c) profilowania, po uzyskaniu wyraźnej zgody, zachowań, przyzwyczajeń i skłonności do dokonywania zakupów w branży motoryzacyjnej w celu poprawy usług oferowanych przez Ferwood Srl; d) przekazywania danych, po uzyskaniu wyraźnej zgody, spółkom połączonym lub powiązanym z Ferwood Srl oraz z jej spółkami partnerskimi, które mogą być przetwarzane w celu dostarczenia informacji handlowych i/lub promocyjnych jak również przekazywania materiałów reklamowych lub interaktywnej sprzedaży bezpośredniej produktów, usług i innych działań tych spółek lub przeprowadzania badań rynkowych. Przetwarzanie danych dla każdego z celów wymienionych powyżej będzie się odbywało w formie papierowej, z wykorzystaniem automatyki i systemów komputerowych, a w szczególności za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, telefonu (za pomocą automatycznych połączeń, SMS, MMS, itp.), faksu i każdego innego kanału informatycznego (np. stron internetowych, aplikacji mobilnych).

 

KONSEKWENCJE BRAKU DOSTARCZENIA DANYCH

Dostarczenie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednakże, w razie braku dostarczenia danych oznaczonych gwiazdką jako „obowiązkowe”, żądana Usługa nie będzie mogła być zrealizowana i osoba zainteresowana nie będzie mogła być prawidłowo zidentyfikowana. W każdym razie, brak przekazania pozostałych danych nieoznaczonych jako „obowiązkowe” umożliwi otrzymanie Usługi.

 

PODMIOTY, KTÓRE MOGĄ POZNAĆ WASZE DANE

Wasze dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty działające na rzecz Ferwood Srl na podstawie szczególnych stosunków umownych, w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w krajach spoza UE, w dziedzinie i w zakresie przewidzianym przez art. 43 i 44 lit. b) Rozporządzenia z mocą ustawy nr 196/2003.

Wasze dane osobowe, zebrane podczas niniejszej rejestracji, mogą być przetwarzane przez osoby wyznaczone do tej czynności, również zewnętrzne, odpowiedzialne za zarządzanie wymaganą Usługą oraz przewidzianymi działaniami marketingowymi i przez Osobę/y odpowiedzialne za przetwarzanie lub spółki, którym przekazano te dane w sposób opisany poniżej.

 

PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE DANE OSOBOWE

Wasze dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, tj. do wykonania czynności zleconych przez władze publiczne lub w celu egzekucji swych praw w sądzie. Ponadto, po uzyskaniu zgody, Wasze dane mogą być przekazane spółkom zewnętrznym, jak wskazano w punkcie d) niniejszej informacji.

 

ADMINISTRATOR I PODMIOT PRZETWARZAJĄCY

Administratorem danych jest Ferwood Srl w osobie tymczasowego kierownika ds. Komunikacji & Technologii Informacyjnych Ferwood Srl z siedzibą przy Via Langhe 4 / A, 12042 Pollenzo (CN). Podmiotem przetwarzającym dla Usługi jest tymczasowy Kierownik Dyrekcji Brand Marketing Communication w Ferwood Srl z siedzibą przy via Langhe 4/A, 12042 Pollenzo (CN).

 

WASZE PRAWA

Zgodnie z Art. Ogólnego rozporządzenia 679/2016, każda osoba powinna mieć prawo dostępu do zebranych danych jej dotyczących, natychmiastowego sprostowania lub usunięcia danych w celu ochrony przed ich wykorzystaniem niezgodnym z prawem, do odpowiedniego przetwarzania danych dla celów handlowych lub reklamowych oraz do zażądania zaktualizowanej listy wszystkich Podmiotów przetwarzających, pisząc do Ferwood Srl - Customer Experience & CRM - Ufficio Privacy - via Langhe 4/A, 12042 Pollenzo (CN).