Ferwood

Odpylanie

Widok
Widok

Sektor odciągu drewna i trocin to strategiczne obszary przemysłu maszynowego do obróbki drewna.

Systemy filtracji i odciągu pyłu drzewnego pozwalają na odsysanie wiórów, skrawków i trocin powstających na każdym typie maszyny. Odciąg jest technologią stosowaną we wszystkich maszynach, takich jak na przykład maszyny stolarskie (strugi, piły taśmowe, frezarki do drewna) lub maszyny do zastosowań przemysłowych (pilarki formatowe, okleiniarki, równiarki, piły panelowe, centra obróbcze), w których konieczne jest odfiltrowanie resztkowego pyłu. Za pomocą systemów odciągu dla warsztatów stolarskich, wióry i trociny, odpowiednio przetworzone, mogą zostać ponownie wykorzystane i przetworzone na przykład na paliwo do kotłów na pellety. Osady pyłu w warsztatach stolarskich lub w przemyśle obróbki drewna mogą tworzyć środowisko zagrożone wybuchem: z tego powodu konieczne jest przestrzeganie dyrektyw ATEX, dotyczących obchodzenia się z niniejszymi materiałami.