Oferta Ferwood.

4 ważne powody.

Grupa Ferwood, dzięki czterem różnym markom, spełnia różnorodne wymagania produkcyjne i oferuje swym klientom pełną ofertę: od zakupu maszyn, przez przegląd, aż do instalacji i pomocy technicznej.

Pełny pakiet obejmuje przegląd, instalację, próbę odbiorczą i pomoc.

Więcej Znajdź produkty

Usługa, która skraca czas, zwiększa oszczędności, nie rezygnując z jakości.

Więcej Znajdź produkty

Szeroka gama natychmiastowo dostępnych produktów, które nie zostały poddane przeglądowi.

Więcej Znajdź produkty

Sieć Ferwood, która łączy sprzedawców i kupujących w warunkach pełnego bezpieczeństwa.

Więcej Znajdź produkty

Ferwood Service.
Serwis techniczny Grupy.

Grupa Ferwood zna wymagania swych klientów i nie tylko. Dzięki Ferwood Service, również osoby, które nie dokonały zakupu, mogą uzyskać pomoc techniczną i skorzystać z programu odpowiednio dobranego do indywidualnych wymagań: od konsultacji, przez przegląd, po instalację, próbę odbiorczą i szkolenie.

  • Konsultacje
  • Przegląd
  • Instalacja/Próba odbiorcza
  • Szkolenie
  • Części zamienne