Polityka plików Cookie

Rozszerzona informacja na temat użycia technicznych plików cookie i części analitycznych, również profilujących

Polityka plików Cookie

Niniejsza informacja jest dostarczona przez Ferwood Srl, administratora danych, witryny www.ferwoodgroup.com zgodnie z artykułami 13 i 122 Rozporządzenia z mocą ustawy nr 196/2003 (Kodeks Ochrony Danych Osobowych) na podstawie Zalecenia Urzędu Ochrony z 08 maja 2014 Identyfikacja uproszczonych procedur w celu przekazania informacji i uzyskania zgody na użycie plików cookie (opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 126 z dnia 3 czerwca 2014 roku) jak również na podstawie Rozporządzenia Ogólnego UE 2016/679, art. 12 ss, 21 ss.

Czym są i do czego służą pliki Cookie

Pliki Cookie to informacje (krótkie wiadomości tekstowe) zapisywane w przeglądarce podczas odwiedzania strony internetowej.

Spełniają różne i ważne funkcje w sieci (dokonanie uwierzytelnienia informatycznego, monitoring sesji, wczytywanie informacji na temat specjalnych konfiguracji dotyczących użytkowników, którzy uzyskują dostęp do serwera, wczytywanie preferencji, itd.).

Podczas przeglądania, użytkownik może otrzymać na swoim terminalu również pliki cookie innych witryn (tzw. pliki cookie „osób trzecich”), ustawione bezpośrednio przez administratorów tych stron i używanych do celów oraz w sposób przez nich określony.

Typologia plików cookie używanych przez niniejszą witrynę

 

Witryna www.ferwoodgroup.com używa wyłącznie technicznych plików cookie, dla których, zgodnie z dyscypliną w zakresie ochrony danych osobowych (art. 122 rozporządzenia z mocą ustawy nr 196/2003 z 08 maja 2014) nie jest wymagana zgoda osoby zainteresowanej.

W szczególności, używa następujących plików cookie:

 

- Techniczne pliki cookie konieczne do przeglądania

Google Analitycs
__ga
__gid
_dc_gtm_UA-79612619-6
_gat_UA-79612619-6Nazwa pliku cookie

Przykład:Cookie Sat Dec 31 2050 

Pliki te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny internetowej.

 

- Techniczne pliki cookie, które ułatwiają przeglądanie, rozpoznając użytkownika i nie dopuszczając do tego, by krótkie informacje na temat plików cookie zawarte w bannerze pojawiały się w razie połączeń z witryną wykonanych przed upływem ważności. Aktywacja następuje przez kliknięcie „ok” [lub „upoważniam”] na bannerze

Nazwa pliku Cookie

Okres trwałości

Nazwa pliku cookie

Przykład: 20 dni (kliknij tutaj, aby skasować)

Usuwając ten plik cookie, nie zostanie zapisane zapoznanie się z bannerem dla wejść dokonanych w ciągu 20 kolejnych dni od pierwszego połączenia z witryną.

 

Pliki cookie innych podmiotów

Za pośrednictwem witryny www.ferwoodgroup.com zainstalowano niektóre pliki cookie innych firm, również profilujące, których aktywacja następuje po kliknięciu przycisku „Upoważniam” na bannerze.

Wyszczególniono poszczególne pliki cookie stron trzecich oraz linki za pośrednictwem których użytkownik może uzyskać dodatkowe informacje oraz poprosić o wyłączenie plików cookie.

Witryna korzysta z Google Analytics. Jest to usługa analizy sieci dostarczana przez Google Inc. („Google”), która wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na komputerze użytkownika w celu umożliwienia analizy statystycznych w formie zbiorczej, w celu wykorzystania odwiedzanej strony internetowej.

Administrator strony aktywował funkcję anonimizacji adresu IP i podpisał poprawkę dotyczącą przetwarzania danych zgodnie z przepisami europejskimi określonymi w Dyrektywie 95/46/WE.

Dane generowane przez Google Analytics są przechowywane przez Google w sposób wskazany w Informacji dostępnej pod następującym linkiem

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie--‐usage

Aby zapoznać się z polityką prywatności Google Inc., samodzielnego administratora  przetwarzania danych odnoszących się do usługi Google Analytics, należy się zapoznać z następującym linkiem

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Pod poniższym linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it udostępniono dodatkową część przeglądarki służącą do dezaktywacji Google Analytics.

Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie i zarządzania oraz wyłączania plików stron trzecich lub marketingu/przekierowywania, należy wejść na:

http://www.allaboutcookies.org

http://www.youronlinechoices.com

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

http://www.aboutads.info/choices

http://www.networkadvertising.org/choices

 

Przyciski i widżety sieci społecznościowej

Przyciski społecznościowe to „przyciski” obecne w witrynie, które przedstawiają ikony sieci społecznościowych (na przykład Facebook, Linkedin, Youtube i Twitter) i umożliwiają przeglądającym je użytkownikom interakcję z platformami społecznościowymi za pomocą „kliknięcia”.

 

Przyciski społecznościowe używane przez witrynę na stronie „Kontakty” są linkami odsyłającymi do kont Administratorów portali społecznościowych. Za pomocą tych przycisków nie są instalowane w witrynie pliki cookie osób trzecich. Poniżej zamieszczono linki, pod którymi użytkownik może się zapoznać z informacją na temat prywatności, odnoszącą się do zarządzania danymi przez portale społecznościowe do których odsyłają przyciski.

 

https://support.twitter.com/articles/20170519--‐uso--‐dei--‐cookie--‐e--‐di--‐altre--‐tecnologie--‐simili--‐

da--‐parte--‐di--‐twitter#

https://www.facebook.com/help/cookies

https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy

 

Witryna zawiera widżet Twitter i usługa ta obejmuje instalację plików cookie, również profilujących, przez Twitter Inc. Nie jest natomiast udostępniana żadna informacja z witryny w którą jest wbudowany widżet. W celu uzyskania dodatkowych informacji, również na temat dezaktywacji tych plików cookie, należy się zapoznać z następującymi linkami:

http://twitter.com/privacy

https://support.twitter.com/articles/20170519--‐uso--‐dei--‐cookie--‐e--‐di--‐altre--‐tecnologie--‐simili--‐

da--‐parte--‐di--‐twitter#

Tryb przetwarzania danych

Przetwarzanie danych jest dokonywane przez Administratora za pomocą narzędzi automatycznych. Nie jest przewidziane żadne rozpowszechnianie czy przekazywanie.

Przekazywanie danych i pozwolenie

 

Z wyjątkiem technicznych plików cookie, które są bezwzględnie konieczne do normalnego przeglądania, dostarczanie danych jest uzależnione od woli osoby zainteresowanej, która decyduje o tym, czy przeglądać witrynę po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w odpowiednim bannerze i korzystać z usług powodujących instalację plików cookie.

Osoba zainteresowana może uniknąć instalacji plików cookie utrzymując banner (powstrzymując się od jego zamknięcia klikając na „ok”) jak również za pomocą odpowiednich funkcji dostępnych w przeglądarce.

 

Wyłączanie plików cookie

Niezależnie od powyższych informacji na temat plików cookie niezbędnych do przeglądania, użytkownik może usunąć wszystkie inne pliki cookie za pomocą funkcji udostępnionych w tym celu przez Administratora za pomocą niniejszej informacji lub bezpośrednio za pomocą przeglądarki.

Każda przeglądarka ma różne procedury zarządzania ustawieniami.

Microsoft Internet Explorer

 

Kliknąć na ikonę „Narzędzia” w prawym górnym rogu i wybrać  „Opcje internetowe”. W wyskakującym oknie należy wybrać "Prywatność". W tym miejscu można dokonać regulacji ustawień plików cookie

 

Google Chrome

Kliknąć na klucz w prawym górnym rogu i wybrać „Ustawienia”. W tej chwili wybrać „Pokaż ustawienia zaawansowane” („Pod maską”) i zmienić ustawienia „Prywatności”.

 

Mozilla Firefox

W rozwijanym menu w lewym górnym rogu, wybrać „Opcje”. W wyskakującym oknie należy wybrać „Prywatność”. W tym miejscu można dokonać regulacji ustawień plików cookie.

 

Safari

W rozwijanym menu ustawień w prawym górnym rogu, wybrać „Preferencje”. Wybrać „Bezpieczeństwo” i tutaj można wyregulować ustawienia plików cookie.

 

Prawa osób zainteresowanych

 

W każdej chwili można wyegzekwować swe prawa wobec Administratora Danych, zgodnie z art. 7 Kodeksu Prywatności lub uzyskać potwierdzenie istnienia danych osobowych i poznać ich treść i pochodzenie oraz zweryfikować ich prawdziwość lub zażądać ich uzupełnienia, aktualizacji lub korekty. Zgodnie z tym samym artykułem, użytkownik ma również prawo do żądania usunięcia, przetworzenia w formie anonimowej lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem lub przeciwstawienia się, z przyczyn uzasadnionych, ich przetwarzaniu, odmowy ich przetwarzania w celu przesłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej lub przeprowadzania badań rynkowych lub komunikacji handlowej. Aby skorzystać z tych praw lub uzyskać wszelkie inne informacje na ten temat, należy kierować wnioski do: privacy@ ferwood.it

 

Strony innych podmiotów.

Witryny osób trzecich, na które można wejść za pomocą tej strony web, nie są objęte niniejszą informacją. Ferwood Srl uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności. Używane kategorie plików cookie i rodzaj przetwarzania przez te firmy danych osobowych są regulowane zgodnie z przekazywanymi przez nie informacje.

 

Polityka Prywatności

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zebranych na tej stronie dokonywanego przez Ferwood Srl, należy się zapoznać z polityką prywatności zgodnie z Art. 13 Kodeksu Ochrony Danych Osobowych.

 

acy.